Om oss

Under denna paroll samverkar organisationer med volontärer för ett Ystad, som vi vill känna oss stolta över.

Tillsammans syns vi och är starkare.

Vi drar nytta av våra gemensamma resurser i marknadsföring, vissa projekt och/eller andra aktiviteter.

Genom en årlig dag med temat “Ja, vi bryr oss – i Ystad” visar vi organisationernas arbeten och skapar förutsättningar för att rekrytera nya volontärer och medlemmar.

Vi ökar medvetenheten hos allmänheten och politiker om att volontärarbetet har en stor och viktig betydelse för Ystad och dess invånare.