Sponsorer

Om oss

Under denna paroll samverkar organisationer med volontärer för ett Ystad, som vi vill känna oss stolta över.

Tillsammans syns vi och är starkare.

Vi drar nytta av våra gemensamma resurser i marknadsföring, vissa projekt och/eller andra aktiviteter.

Genom en årlig dag med temat “Ja, vi bryr oss – i Ystad” visar vi organisationernas arbeten och skapar förutsättningar för att rekrytera nya volontärer och medlemmar.

Vi ökar medvetenheten hos allmänheten och politiker om att volontärarbetet har en stor och viktig betydelse för Ystad och dess invånare.

Vill du vara med och bidra?

Till företagare i Ystads kommun.

Under 20 års tid har Rotary och Lions tillsammans arbetat i Ystad med att stödja kommunens fältgrupp i arbetet med att våra ungdomar skall undvika droger.

Vi har under dessa år lärt oss hur viktigt det är med frivilliga krafter för at vi ska ha ett bra Ystad.

Det resulterade i att vi under 2015, som ett första steg samlade ett begränsat antal organisationer som bryr sig. Som en test genomfördes under oktober månad en Ja, vi bryr oss – i Ystad! dag på Bollen där dessa organisationer visade upp sin verksamhet.

Ja, vi bryr oss – i Ystad! står för:

Samverkan av organisationer/föreningar med volontärer för ett Ystad, som vi vill känna oss stolta över.Tillsammans syns vi mer och blir starkare.Vi drar nytta av våra gemensamma resurser i marknadsföring, vissa projekt och/eller andra aktiviteter.En årlig dag med temat “Ja, vi bryr oss – i Ystad” visar vi organisationernas/föreningarnas arbeten och skapar förutsättningar för att rekrytera nya volontärer och medlemmar.Vi ökar medvetenheten hos allmänheten och politiker om att volontärarbetet har en stor och viktig betydelse för Ystad och dess invånare.

Då förra årets aktivitet utföll väl kommer vi att den 22 oktober 2016 genomföra en ny Ja, vi bryr oss – i Ystad! dag.

I Ystad finns det över 300 föreningar och organisationer i vars volontärer frivilligt lägger 100.000-tals timmars arbete per år, vilket bidrager till att göra Ystad till det fina samhälle som vi bor i.

Som företagare vet du att enbart långsiktighet, fokuserat och hårt arbete i nätverk som stödjer varandra är det som ger framgång och lönsamhet.

Ja, vi bryr oss – i Ystad! dagen presenterar just detta.

Enbart tillsammans skapar vi ett bra Ystad.

Hjälp oss att lyfta fram och göra våra duktiga föreningar och organisationer ännu mer synliga och bli ännu starkare genom att låta dom synas på Ja, vi bryr oss – i Ystad! dagen den 22 oktober 2016.

Föreslå gärna deltagande av organisationer eller föreningar som ligger er och era anställda varmt om hjärtat.

Med ett bidrag på 1000 kronor hjälper du oss att finansiera kostnaderna för utrustning, aktiviteter Ja, vi bryr oss- i Ystad! dagen.

Som bidragsgivare syns ditt företag både på vår hemsida, FaceBooksida samt den 22 oktober i Bollen som ett Ja, vi bryr oss – i Ystad! företag.

Då Ja, vi bryr oss i Ystad! är ett samarbetsnamn och inte en organisation så handhas den ekonomiska delen av Rotary och intäkter samt kostnader redovisas på ett separat konto som helt är knutet till detta.

Bilägger info om Ja, vi bryr oss – i Ystad! dagen! år 2015.

Bidrag sätts in på bankgironummer XXXXXXXX och märk insättningen med Ja, vi bryr oss i Ystad 2016. Ett kvitto som bekräftar isättningen kommer att skickas som bekräftelse.

Ser fram emot ert positiva deltagande.

Ole Böttern – Rotary Ystad – 070 730 77 58 Göran Sjunnesson – Lions Ystad – 072 323 49 93

Tack för din ansökan. Vi kontaktar dig inom kort.
Något gick fel. Prova igen.

Kontakta oss

Tack för din meddelande.
Något gick fel. Prova igen.

Vi som är med och gör ett bra Ystad

Hemsida gjor av Billy Berg